פוסטים אחרונים

למה כל כך חשוב לכם לדעת מה זה אומר "חשיבה ​דואליות"?


תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממה שהוא ככה ואנחנו שם הולכים, עם שמש בכיסים תתארו לכם עולם יפה, עיר בתוך החושך