top of page

 

 

מודעות ותודעה

" מודעות" - מילה כל כך שגורה בחיינו, למרות שלפני עשורים לא רבים אני לא בטוחה אם הומצאה כבר. המושג "מודעות", שגור אצל כולנו בשיחות ובנושאים יומיומיים.

אנחנו יכולים להיות מודעים לדברים סביבנו לעומת הדברים שמתרחשים בתוכנו.

אנחנו יכולים גם להיות במידות שונות של מודעות, מה שמזכיר במידה מסוימת ראייה. יש מי שרואה 6:6 ויש מי שרואה פחות. אך בניגוד לראייה, מידת המודעות תלויה בבחירה אישית של אדם. יש מי שירצה לראות, להבין ולהיות יותר ויותר מודע, ויש מי שיעדיף פחות

אנחנו כאן, כדי להרחיב ולהעמיק את המודעות שלנו.

 

דווקא בתקופה זאת חשוב לצאת או להמשיך לצעוד במסע המודעות הפנימית, היות וזאת הדרך להגיע לתובנות אישיות, לעוצמה פנימית ולהשפעה עמוקה על מציאות חיינו.

bottom of page