top of page

 

עקרונות קוסמיים

אחת האמירות שאני כל הזמן חוזרת ומזכירה היא "הכול בעולמנו אנרגיה". ולמרות שזאת אמירה מופשטת, כולנו יודעים שבטבע יש חוקים ויש חוקיות.

גם אם נדמה לנו לפעמים שחיינו רצופים צירופי מקרים מעניינים, הרי שמבט מעמיק יותר או היכרות חלקית ביותר עם עולם המדע - תגלה לנו שלמעשה היקום האינסופי הזה פועל על פי סדר מסוים. סדר שאמנם נשגב מאתנו אבל כל הבריאה פועלת בצורה כל כך מסונכרנת, שלא ייתכן שזאת מקריות.

 

וכפי שאלברט איינשטיין אמר :

"הכל נקבע מראש, ההתחלה וגם הקץ, על ידי כוחות שאין לנו שליטה עליהם, הכל נקבע מראש לחרק ולכוכב. בני אנוש, ירקות ואבק כוכבים - כולם רוקדים לפי מנגינה מסתורית, הנשמעת ברקע מפי חלילן נעלם.

בעולמנו המתחדש ומשתנה כל הזמן, כדאי לנו להכיר חלק מחוקי היקום, כדי שנוכל להיעזר בהם במסע האישי שלנו.

bottom of page