top of page

מערכת היחסים שלנו עם היקום

אם תחשבו על זה, בוודאי תגיעו כמוני למסקנה שכול מה שקורה בעולמנו הוא תוצאה ישירה של מערכות היחסים אשר אנחנו מנהלים:

 

  •  עם האני הפנימי

  • עם בני הזוג שלכם

  • עם בני המשפחה

  • עם השכנים

  • עם הסביבה

  • ואפילו עם היקום

.
כלומר, "מערכת יחסים" בין שני גורמים לפחות, מתקיימת כל הזמן -  אתם מרבים לפטפט ביניכם לבין עצמכם, אתם מקיימים יחסי גומלין עם הסובבים אותכם, ואתם מקיימים סחר חליפין של חבילות אנרגיה ביניכם לבין היקום.
 
גם כאשר קיים ניתוק בין שני צדדים מתקיימת מערכת יחסים, הניתוק הוא התוצאה של מערכת יחסים כושלת, לעומת זאת מערכת יחסים טובה מתקיימת כאשר יש דיאלוג שיוויוני בין שני הצדדים.
 

מערכות יחסים טובות יעזרו לכם לא רק לשפר את איכות חייכם, אלא גם לברוא מציאות טובה יותר.


המאמרים בנושא "מערכת היחסים שלכם עם היקום", תאפשר לכם להבין אותה באופן נוסף, וגם ללמוד כיצד לנהל אותה טוב יותר, כדי למצות את מלוא הפוטנציאל הטמון במערכת זאת.

bottom of page