top of page

 

השתקפויות - המראה ואנחנו

על מנת להבין טוב יותר את האופן בו פועלת השתקפות  בין האדם למציאות חייו, בואו אחריי, אל המראה אשר תלויה בביתי, ממש בכניסה. אני עומדת מולה, ערוכה ומקושטת לפני יציאה החוצה. האם אראה את בת דמותי גבוהה בלונדינית ועטויה זהב?

וודאי שלא.

סביר להניח שאראה את בת דמותי, בדיוק כפי שהנני ולא איני גבוהה ובלונדינית וגם תכשיטי זהב אינם פריט הכרחי על ידיי או על צווארי. באופן דומה המציאות החיצונית היא השתקפות של ה"אני" הפנימי שלנו, קרי, מחשבותינו ורגשותינו.

 

מציאות חיינו היא השתקפות מדויקת של עולמנו הפנימי ולכן אם איננו חושבים טובות על עצמנו במודע או שלא במודע, מציאות חיינו תשקף לנו מחשבות אלינו באמצעות קשיים או אירועים שליליים, אבל אם נצליח לשנות את הדרך שבה אנו חושבים על עצמינו במודע

ובתת-מודע, נוכל בהחלט לשנות את מציאות חיינו.

 

אם גם אתם רוצים לקבל ארגז כלים אשר יעזור לכם לשנות את דרך החשיבה שלכם אתם מוזמנים ליצור עמי קשר.

bottom of page