top of page

מערכות היחסים שלנו עם אחרים

אם תחשבו על זה, בוודאי תגיעו כמוני למסקנה שכול מה שקורה בעולמנו הוא תוצאה ישירה של מערכות היחסים אשר אנחנו מנהלים:

 

  • עם האני הפנימי

  • עם בני הזוג שלכם

  • עם בני המשפחה

  • עם השכנים

  • עם הסביבה

  • ואפילו עם היקום

.
כלומר, "מערכת יחסים" בין שני גורמים לפחות, מתקיימת כל הזמן -  אתם מרבים לפטפט ביניכם לבין עצמכם, אתם מקיימים יחסי גומלין עם הסובבים אותכם, ואתם מקיימים סחר חליפין של חבילות אנרגיה ביניכם לבין היקום.
 
גם כאשר קיים ניתוק בין שני צדדים מתקיימת מערכת יחסים, הניתוק הוא התוצאה של מערכת יחסים כושלת, לעומת זאת מערכת יחסים טובה מתקיימת כאשר יש דיאלוג שוויוני בין שני הצדדים.


 

מערכות יחסים טובות עוזרות לנו לא רק לשפר את איכות חיינו, אלא גם לברוא מציאות טובה יותר.


המאמרים בנושא "מערכות יחסים בינאישיות", יאפשרו לכם להבין את מערכות היחסים בהן אתם מעורבים, כמו כן, תוכלו ללמוד כיצד לנהל אותן טוב יותר, כדי למצות את מלוא הפוטנציאל הטמון בכול אחת ואחת מהן.

bottom of page