פוסטים אחרונים

לכל אדם יש צורך במרחב טריטוריאלי משלו


כל מערכות היחסים הבינאישיות מבוססות על מאבקי טריטוריה. אנשים מפעילים אותם באמצעים שונים, מודעים או בלתי מודעים. טריטוריה פנימית מעניקה לנו תחושת קיום, משמעות וערך עצמי. והיות ו