פוסטים אחרונים

האם אי עשייה היא בהכרח בטלה? ממש לא בטוח שכן.