פוסטים אחרונים

בקורת עצמית לעומת מודעותלא חושבת שיש אנשים מושלמים, לא נראה לי שיש צורך כלשהו שאנשים יהיו מושלמים. יחד עם זאת, כדי לקדם ולשפר, הם נלכדים אל תוך אסטרטגיה שבאופן לא מודע, נראית להם מועילה - "בקורת עצמית".

שואלת את עצמי האם בקורת היא הדרך היחידה בעזרתה ניתן להתקדם או להשתפר ?

מניחה כאן עקרון מתחום ה NLP, אשר טוען שלכל דפוס שחוזר על עצמו יש "כוונה חיובית".

כוונה חיובית היא הגדרה שנכונה גם לגבי "בקורת עצמית", כי בעצם נדמה כי באמצעות בקורת עצמית, ניתן להגיע לתחושה של "בקרה", שיוצרת תחושת הבנה של מה לא בסדר, והבנה מעניקה תחושת שליטה, שמגבירה תחושה רגעית של בטחון.

הבעיה היא , שלמרות ה"כוונה החיובית" של הרצון בשיפור וקידום, הדרך היא מאוד בעייתית, כי בגלל בקורת עצמית, אנחנו עלולים בסופו של דבר דווקא לפגוע בתחושת הערך והבטחון העצמי שלנו.