top of page

תודעה דואלית

מה זה המושג הלא ברור הזה?

דואליות או קוטביות, כלומר שני קצוות הפוכים.

הדרך הפשוטה להמחיש דואליות, מקורה בטבע.

תאור הבריאה בספר בראשית מתחיל כך: "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור והחושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע ויהי כן, ויקרא אלוהים לרקיע שמים.....ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ולמקווה המים קרא ימים ....ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמים להבדיל בין היום

ובין הלילה והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. *בראשית פרק א', פס' א' – י"ד.


סיפור הבריאה אשר מכיל בתוכו היבטים דואליים קוסמיים כמו אור וחושך ,יום ולילה, קיץ וחורף, חום וקור, מעלה ומטה והרשימה היא אינסופית.
 

גם פיזיקת הקוונטים, מבוססת על עקרון הדואליות. כל יחידת אנרגיה יכולה להיות גם חלקיק וגם גל.
 

אבל איך זה קשור אלינו בני האדם?

כי על פי תורת הקוונטים, מסתבר שאין אמת אחת, או מציאות אחת והאמת סובייקטיבית ומושפעת מנקודת המבט של המתבונן,
איננו יכולים לראות את כולה, אלא חלק ממנה.

 
הבנת עקרון הדואליות מוביל להכרה שהראיה שלנו היא חלקית -ואנו אמורים ללמוד לחיות בעולם של ניגודים.


היקום, הטבע וחיי האדם – כולם מתנהלים בין שני קטבים דואליים. 

הדואליות היא אמנם משהו רגיל בטבע, אבל, אצלנו בני האדם הפכה הדואליות לאתגר.

למה?

כי אנחנו אמורים למצוא תמיד את האיזון בין הניגודים. למשל בין: גבריות לנשיות, אני לאתם, טוב לרע, בוגר לילד והרשימה היא אינסופית.

כדי להבין טוב יותר מהי "תודעה דואלית" ומדוע חשוב שנכיר את חוקי המשחק שלה, כתבתי על כך בכמה נקודות מבט שונות.

bottom of page