top of page

ניסוי קריסטלי המים

אחד הניסויים המפורסמים אשר בדק את הקשר בין תודעה לחומר ואינו מותיר כל ספק בנוגע לקשר בין האדם ליקום הוא ניסוי מפרוסם אשר נקרא:
"ניסוי קריסטלי המים" .


הניסוי נערך ביפן על ידי ד"ר מאסורו אמוטו ותוצאותיו פורסמו בפירוט בספר בעל שני הכרכים "מסרים מהמים".


בניסוי מוחשי זה, אשר תוצאותיו המיקרוסקופיות הוגדלו פי 200 ועד 500, הושמו דוגמיות זהות של מים בשני מיכלים נפרדים. כאשר נאמרו לדוגמית מים אחת, מילים חיוביות כמו "אהבה"  או "תודה לך", קריסטלי המים יצרו תבנית מושלמת ויפה . לעומת זאת, כאשר  נחשפה דוגמית המים השנייה למילים קשות והרסניות, יצרו קריסטלי המים תבניות לאמסודרות וכאוטיות.
את התוצאות המפתיעות ייחס החוקר להשפעתה הישירה של התודעה על החומר, על אף העובדה כי תודעה היא משהו מופשט. יתרה מכך, הוא הסיק כי כוונה טובה היא בעלת השפעה חיובית על החומר, לעומת מחשבות שליליות אשר גרמו לקריסטלים של דוגמית המים להיות מלוכלכים ועכורים.


                    


 

 

 

התמונה בצד ימין נלקחה ממיכל מים אשר נחשף למילים "אתה מעורר בי בחילה וגועל, אני אהרוג אותך". התמונה מצד שמאל נלקחה ממיכל מים אשר היה חשוף למילים "אני אוהב אותך" .


מהי משמעותו של ניסוי זה עבור האדם?

תוצאת הניסוי חשובה ביותר היות והיא מהווה את אחת ההוכחות המדעיות המוצקות ביותר לכך שהתודעה האנושית משפיעה על המציאות.

בו זמנית, זאת מחויבות גדולה ומתנה עצומה.

עם ההכרה בכך שהתודעה האנושית היא בעלת השפעה גדולה כל כך, אי אפשר שלא לחשוב מה יקרה לאנשים אשר לא יוכלו להמשיך ולהטיל אחריות לקשיים, למכשלות ולתקלות בחייהם - על אנשים אחרים או על הגורל?

מאידך, איזה כוח ועצמה מצויים בתודעה שלנו, כמעט כוח אלוהי.

אנו יכולים כיחידים וכקולקטיב לברוא מציאות שונה וחדשה בחיינו. לא מפתיע אם כך שבשנים האחרונות מתקיים שיח פעיל מאוד סביב מושגים כמו תודעה ובריאת מציאות, יותר ויותר אנשים לומדים להכיר בכך שבאמצעות מודעות, ידע, הבנה וכלים תודעתיים מתאימים עולה ומשתנה מקומו וכוחו של האדם ביקום.

bottom of page