top of page

תבניות מגנטיות - ככה זה עובד

מחשבות ורגשות אשר מאוחסנים בתודעתנו בצורת אמונות, פרדיגמות או זיכרונות, מסודרים כמו בתיקיות לפי נושאים. מבחינת הדיאלוג שלנו עם היקום, הרי שתיקיות אלו הכוללות אמונות וזכרונות משמשות עבורנו כ"תבניות מגנטיות"

 

מה הכוונה במושג זה?

"תבניות מגנטיות" אלו הן למעשה, תבניות חשיבה, רגש, אמונה או זכרון אשר מאוחסנות במחסן תודעה שלנו.

גם אם אנחנו מודעים וגם אם לא, כאשר המוח קולט גירוי חיצוני כלשהו, או אפילו אם משהו אקראי עולה לנו בתודעה, תשומת הלב שלנו מופנית אוטומטית אל דפוס מחשבתי או רגשי בתוכנו, אשר מאוחסן באחת התיקיות הפנימיות שלנו. למעשה, ברגע זה כבר מופעל  "מנגנון הפעלה מגנטי" כלשהו. הפעלת התבניות המגנטיות, הן אלו אשר מתחילות ליצור דיאלוג או תהליך בריאה משותף בינינו לבין האנרגיות  שמחוצה לנו. מנגנון הפעלה זה, ימגנט אל חיינו את התבניות האנרגטיות המגנטיות התואמות לנו.

היות והאדם גם הוא הנו אלקטרומגנטי, הרי שכאשר אנו משדרים אחת מה"תבניות מגנטיות" האלו בתדר ותהודה מסוימים, אנו מקבלים חזרה באמצעות כוח המשיכה,   "הדהוד" תואם לשדר ששלחנו.


אנשים, מצבים, או אירועים הם תהודה מוחשית של הפעלת "התבניות המגנטיות" בתוכנו. אנו מושכים אל חיינו תבניות מגנטיות דומות לאלו  שפועלות בתוכנו.
 

הביטוי "נבואה אשר מגשימה את עצמה" מוכר וודאי לרבים. ביטוי זה מתבסס על העיקרון שהמחשבות, הרגשות או האמונות שלנו משפיעים בסופו של דבר על יצירת המציאות שלנו. למשל, מתאמן שלי האמין אמונה שלמה ב"חוק מרפי" והיה בטוח כי כל דבר אשר ירצה יקרה בדיוק ההיפך. למרבה הצער הוא צדק מאוד. שינויים ותקלות בלתיי צפויות הגיעו אל חייו כל הזמן.

 

ההתרחשויות בחיינו הן למעשה השתקפות של ההתרחשויות המודעות או הבלתי מודעות בעולמנו הפנימי.

הבנת הקשר בין ה"תבניות המגנטיות" שבתוכנו לבין המציאות שלנו, היא חשובה מאוד, כי היא מאפשרת לנו להבין את כוח ההשפעה העצום שיש לנו על המציאות. "תבניות מגנטיות" הן הכלי איתו עלינו לעבוד כדי להשפיע על המציאות בדרך בה אנחנו רוצים, כלומר, שנוי באחת התבניות, יבוא לידי ביטוי בשינוי כלשהו בחיינו.

בואו נתחיל להשתמש במתנה הזאת שנמצאת כבר בתוכנו. 

bottom of page