top of page

האם הזהות העצמית שלנו יכולה להשתנות?

 תרגיל תודעתי

 

המילה "אני", היא אחת המילים הבסיסיות והנפוצות ביותר בחיינו.
 
עקרונית כל מילה אשר מצטרפת למילה "אני", מגדירה באופן מסוים חלק מזהותנו. לדוגמה: אני גבוה או נמוך, אני עושה ספורט, אני שמח, אני טכנאי.
אנו מרבים להשתמש במילה "אני" על מנת לתאר היבטים מגוונים באישיותנו. המילה הקצרה הזאת מתארת למעשה את מכלול "היש" של האדם. אפשרות נוספת לבטא את ה"אני" שלנו - דרך פרספקטיבה של "האין". כמו: אין לי כוח, אין לי כשרון משחק, אני לא אדם עצבני וכדומה.

היות וחלק מהגדרת ה"אני" מתייחסת אל מכלול "היש ו"האין" שלנו, מה קורה להגדרות האלו כשמתרחשים שינויים בחיינו?


לדוגמה: בעבר הייתי חייל כיום כבר לא, בעבר הייתי חסר בטחון וכיום אני מרגיש מצוין, בעבר הייתי שמן וכיום אני רזה.

מבולבלים? אתם בחברה טובה..

אם כך האם ייתכן כי המושג "אני", מייצג משהו דינאמי ותהליכי ולא משהו סופי ומוחלט?

 • כלי תודעתי זה עוזר לכם להגדיר בצורה ברורה יותר את הזהות העכשווית שלכם. ולמה חשוב לכם שתדעו זאת?כי ככל שזהות ה"אני" ברורה ומגובשת יותר, כך אנחנו מרגישים בטוחים ושולטים יותר בעצמנו ובחיינו. יודעים להגדיר טוב יותר מה נכון ומה אינו נכון לנו, ומחוברים יותר לעצמיות שלנו.

 • יותר מזה, יש משהו מאוד אופטימי ומחזק בידיעה שזהות ה"אני" שלנו, איננה גזירת גורל, איננה דורשת מאיתנו לחיות מתוך ברירת מחדל (למרות שישנם אנשים הנמנעים משינוי ומצדיקים זאת באמירה "כזה אני"), אלא, מאפשרת לנו לדייק את עצמנו, לגדול ולמצות את מלוא האפשרויות וההזדמנויות העומדות בפנינו.

 

 

 

לפניכם פעילות קצרה בנושא – התיישבו בנחת והתחילו לכתוב:​

1. כתבו 5 משפטים שמתחילים במילה "אני הנני.."(i am)

אני הנני _____________________________________________________
אני הנני _____________________________________________________
אני הנני _____________________________________________________
אני הנני _____________________________________________________
אני הנני _____________________________________________________

2. כתבו 5 משפטים אשר מתחילים במילים "אני אינני..." (I am not…)

אני אינני ____________________________________________________

אני אינני ____________________________________________________
אני אינני ____________________________________________________
אני אינני ____________________________________________________
אני אינני ____________________________________________________


 

     

       עתה התבוננו במשפטים אשר כתבתם וענו:

 • כמה מהמשפטים שכתבת מתייחסים לתפקידים שאת/ה ממלא/ת?

 • האם כשהתפקיד משתנה, גם את/ה משתנה?

 • כמה מהמשפטים שכתבת מתייחסים לגופך?

 • האם כשגופך משתנה, גם את/ה משתנה?

 • כמה מהמשפטים שכתבת מתייחסים לרגשותיך?

 • האם את/ה משתנה בהתאם למצבך הרגשי?

 • כמה מהמשפטים שכתבת מתייחסים למחשבותיך?

 • האם את/ה מזוהה עם הדבור הפנימי שלך ומשתנה בהתאם למחשבותיך?

 • כמה מהמשפטים שכתבת מתייחסים להתנהגותך?

 • האם את/ה מזוהה עם ההתנהגות שלך, ומשתנה בהתאם לה?


  
האם ניתן לתאר אם כן את זהותנו העצמית כ"תהליך התהוות קבוע"?

ומה תבחר לשנות?
 
* השאלונים המופיעים כאן נלקחו מתוך האתר של רונית גולדנברג מנהלת מרכז מטרות

  

bottom of page