top of page

עיקרון קוסמי - כוח המשיכה

הנחת היסוד הבסיסית היא: הכול בעולמנו אנרגיה. אחד הביטויים המוכרים לכך בעולם הרוח הוא: "דומה מושך דומה" אשר משמעו "מה שנמצא בתוכי אמשוך מבחוץ אל תוך חיי".

כל מחשבה, רגש או תפיסה אשר קיימים בתודעתנו יקבלו את הדומה להם בדמות אדם או נסיבות חיים אשר ימשכו אל חיינו.
 

כיצד מתקשר חוק מדעי זה של כוח המשיכה אל עיקרון חופש הבחירה?

 
כל עוד איננו מודעים לכך שקיים חופש בחירה, או שאיננו לוקחים לעצמנו את החירות לבחור, הרי שאיננו יוצרים בתוכנו שום תבניות מגנטיות שיכולות למשוך אל חיינו את הדברים אותם אנו רוצים.
 למעשה, יתכן גם שלא נזהה נסיבות או הזדמנויות העשויות לגרום לנו סיפוק, שמחה ויכולת לנהל את חיינו כפי שאנו בוחרים .
 
רק כאשר נצליח להרשות לעצמנו לחוות חירות אישית, ניצור בקרבנו תבניות מגנטיות חדשות אשר באמצעותן נמשוך אל חיינו אנרגיות דומות,, נברא מציאויות חדשות ומספקות יותר.
 

היבט נוסף של כוח המשיכה מתייחס לתגובות הסביבה אל השינויים אשר מתחוללים בתודעתנו.

כאשר יש לנו ספקות בנוגע לשלמות הפנימית שלנו עם בחירותינו החדשות לשם יצירת שינוי, אנו יוצרים מעין סדקים אנרגטיים דרכם הספק מחלחל אל הסובבים אותנו, ועל כן ברור שהם יגיבו בספקנות או התנגדות. לעומת זאת, כאשר אנו פועלים מתוך אמונה ושלמות פנימית, משהו מהאנרגיה שלנו מתערבב בשדה האנרגיה של הסובבים אותנו ויוצר אצלם הערכות פנימית מתואמת אתנו.
אנו עשויים בסופו של דבר להיות מופתעים לגלות שהפכנו עבורם מודל לחיקוי ולתקווה.

 
נולדנו עם הטבעה של "חופש בחירה אישית". זהו אחד הדברים העיקריים אשר מייחד אותנו בני האדם מכל שאר החיים על פני כדור הארץ בפרט והיקום בכלל.
 הטבעה זו קיימת כיון שהתודעה האנושית מקפלת בתוכה יכולות חשיבה מופשטות, שפה, רגשות נעלים וניצוץ אלוהי – הנשמה שלנו.

 אנו יכולים לחיות את חיינו כבני אדם בעלי מודעות נמוכה, או, לבחור לחיות את חיינו כבני אדם אלוהיים, בעלי יכולות בריאת מציאות.

 
אם אתם רוצים ללמוד כיצד להשתמש בחופש הבחירה שלכם ולשנות את מציאות חייכם, אתם מוזמנים ליצור עמי קשר

  

bottom of page