top of page

 מדעות היא הבחירה שלנו

"מודעות", המילה נשמעת כעין מילת צופן הטומנת בחובה הבטחה לחיים אחרים, אולי אפילו חיים שלמים וטובים יותר.

 

האם גם אתם תהיתם פעם מהי בעצם מודעות ומה אתם יכולים לעשות עם הידע עליה?

 

במאמר קצר זה אנסה לפשט את המושג המורכב הזה.

 

מודעות על פי ההגדרה המילונית 

 

המילון האינטרנטי "רב מילים" מגדיר את המילה "מודעות" במשפט קצר בן חמש מילים "הבנה והכרה עמוקה, ידיעה ברורה; היות מודע."

 

האם עכשיו אתם מבינים את משמעות המילה?

 

כן, כנראה שאי-אפשר להבהיר הלך נפשי שלם במשפט אחד.

 

המושג "מודעות" בא לתאר מצב מסוים בו לאדם יש ידע או מידע מסוים. לא מדובר כאן בידע עיוני או עובדתי, אלא בעיקר בתחושה של ידיעה פנימית. אפשר לומר שמודעות היא תמהיל של ידע, ידיעה ותחושות אשר מוחנו מעבד לתובנות.

 

לכל אחד יש זכות הבחירה

 

אנו נולדים עם זרע המודעות שטמון בדנ"א שלנו. יש אנשים שבוחרים להתעלם מהזרע והצמיחה של הזרע מתרחשת מכוח האנרציה של החיים. ויש אנשים שמחליטים לטפל ולטפח את זרע המודעות, לכול אורך חייהם, והם בוחנים כיצד ניתן לתת לאותו זרע את התנאים הנדרשים לו כדי שיפרח וישגשג.

הבחירה שאני מתכוונת אליה אינה מתייחסת בהכרח אל הנסיבות החיצוניות של חיינו, אלא בעיקר אל הפרשנות האישית שלנו לאותן נסיבות.

מבלי דעת, אנו בוחרים לספר לעצמנו את סיפורי חיינו ואנו אלו שקובעים את נקודות המבט ואת ההתייחסות אל עצמנו ואל מציאות חיינו.

 

חופש הבחירה מתקיים בתודעתנו, ניתן להתייחס אליו כזכות, אך גם כחובה.

החיים מזמנים לנו אינספור הזדמנויות לבחור.

האם נאפשר לכוח האינרציה להוביל אותנו בשבילי החיים, מתוך תחושה שהחיים מובילים אותנו או שהם פשוט משהו שקורה לנו ואין לנו בכלל שליטה עליו, או שנבחר לצאת אל מסע המודעות ולהגיע לאדם השלם של מי שאנו יכולים להיות - הבוראים של חיינו! 

  

bottom of page