top of page

האם אלוהים אוהב אותי?

"אינני יכול לדמיין אל שמתגמל ומעניש את ברואיו, שמטרותיו מעוצבות כמו מטרותינו, אל שהוא השתקפות השבריריות האנושית." - אלברט איינשטיין

דיברתי אתמול עם מישהי שסיפרה לי שעברה תאונת דרכים. אוטו נכנס בה מהצד של הנהג אבל לה לא קרה דבר. היא הסיפה ואמרה "הפעם אלוהים אהב אותי".

המשפט הזה תפש אותי.

מה זאת אומרת "אלוהים אהב אותי"? 
יש פעמים שהוא אוהב ופעמים שהוא לא אוהב אותנו?
כשהוא אוהב הוא גורם שיקרו לנו נסים או עוזר שיקרו לנו דברים טובים? 
ואם קורים לנו דברים רעים או קשים, אם לא הולך לנו, אם אנו נכשלים או נתקלים בבעיות רבות - זה בגלל שאלוהים לא אוהב אותנו?וכשהוא לא אוהב הוא בעצם מעניש אותנו?

ויש לי עוד שאלה - יכול להיות שלפעמים הוא אוהב ולפעמים הוא לא?

מתוך עבודתי והיכרותי עם סיפורים אנושיים רבים, שמתי לב שאנשים אשר מאמינים שאלוהים לא אוהב אותם, מתנכל או מעניש אותם - חיים בתחושה קיומית קשה. הם חיים בסוג של חרדה לא מודעת שהנה עוד פעם אותו כוח על, אשר מחוץ לשליטתם, מתנכל או משבש את חייהם. 
מצד אחד, הם חיים בסוג של חרדה קיומית, ומאידך בתחושת עוול על כך שהם נענשים מבלי להבין מדוע. 
לעומתם, אנשים שחיים בהרגשה שאלוהים טוב אליהם או מגן עליהם - חיים בפיוס גדול יותר עם הקשיים בחייהם, הם מסתובבים בעולם עם תחושת בטחון בסיסית לעצם קיומם. הם חשים שמישהו שם למעלה אינו מתנכל להם, אלא להפך, דואג או לפחות רואה אותם.

**חומר למחשבה**
מהי האמונה שלכם בנוגע למערכת היחסים שלכם עם אלוהים
נסו לשים לב, עד כמה המציאות שלכם משקפת את אמונתכם האישית.

 


ניתן ורצוי לשנות את התפישה בנוגע למערכת היחסים המורכבת אך החיונית הזאת.

bottom of page