top of page

הצורך הדואלי שבין עצמאות לקשר

אחת הסיבות העיקריות למשחקי כוח ומאבקי שליטה בזוגיות נעוץ בצורך הדואלי של עצמאות מצד אחד ומהצד האחר בצורך בקשר. 
הצורך שלנו בעצמאות מתנגש בצורך שלנו להיות בקשר.
כל אחד מבני הזוג , זקוק למינון שונה של עצמאות ושל קשר.  
פערים אלו במינונים יוצרים התנגשות כאשר לאחד מבני הזוג צורך גבוה בעצמאות ולעומתו השני זקוק לקשר.
במצב דואלי זה, נוצר מאבק כוחות לא מודע בין שני בני הזוג : צד אחד מאמין שהוא זקוק לעצמאות ונלחם על העצמאות הזו, בעוד שהצד השני מאמין שהוא זקוק לקרבה ונלחם על כך גם הוא. 
 
התוצאה היא שצד אחד מנסה למשוך אליו את בן הזוג, 
בעוד שהצד השני דוחה אותו ממנו והלאה. וכך נוצר מרחק בין הצדדים. 
פער זה בין הצרכים, יוצר מתח ותסכולים 
אצל שני הצדדים המאמינים כמובן כל אחד בצדקת דרכו


המתח בין שני הניגודים הללו, גורם למצבים של כעס ללא פרופורציה, על דברים אשר אינם קשורים בהכרח לדואליות זאת כלומר, היות וקשה להתמודד באופן גלוי עם ההבדל בין הצרכים בקרבה, הכעס והתסכול המצטברים יבואו לידי ביטוי בחוסר שיתוף פעולה ובהערות תוקפניות "שלכאורה"  לא מובנות בהקשר לנסיבות. 
כתוצאה מתחושות התסכול והמרירות, ועל מנת שלא להמשיך ולהיפגע זה מזה מתכננים בני הזוג מבלי מודע את החיים הזוגיים שלהם ללא קירבה רגשית, כך נוצר ריחוק רגשי ונבלמת היכולת להנאה משותפת זה מזו..
חלק מן "השיטות להתרחקות" בתוך קשר יבואו לידי ביטוי באמצעות התנהגויות כמו: קריאת עיתונים וספרים בכל עת פנויה, התמכרות לפעילות בטלפון או במחשב, בילוי זמן רב מדי עם הילדים, הימנעות מקשר עין, הרדמות על הספה מדי ערב, שיגעון כפייתי לספורט, שעות על גבי שעות בעבודה,

הדבר העצוב הוא שריחוק רגשי נוצר במקורו על מנת למנוע פגיעה נוספת, 
ובסופו של דבר ריחוק זה פוגע קשות ביכולת לבנות קירבה אמיתית 
כפי שזוגיות טובה אכן יכולה להעניק.

אינטראקציה הרמונית
 
האיחוד או האיזון יכולים להיות מספקים במידה שאצל כל אחד משני הצדדים קיימת הרמוניה או אחדות בין שתי האנרגיות הללו.
על מנת להגיע לאחדות וסינרגיה באמצעות שני עקרונות אלו, האישה המאוזנת לא תצטרך להתמסר מתוך פחד ותלות. הגבר לעומתה, לא יפעיל או ינסה לשלוט באישה.
האישה תוכל להתעצם ולוותר על האגו, כיוון שלא תחוש מאוימת מרצונו של הגבר בשליטה או הפעלה. 
התמסרותה של האישה, תגרום לכך שהיא לא תנסה להתחרות בכישורי ההפעלה שלו. יתרה מזאת, היא תעודד את הגבר לבטא את מלוא העצמיות שלו ובכך תגביר אצל הגבר את כישורי ההפעלה העצמית שלו. 
הוא בתמורה יפעיל בבת זוגו אהבה עוצמתית אשר תשמש את שניהם.

 

 

 


.

bottom of page