פוסטים אחרונים

"מסע מודעות" - בשביל מה אנחנו צריכים את זה?


"מודעות" אינה מושג מדיד - לא ניתן לומר שלאדם מסוים יש מאה אחוז מודעות, חמישים אחוז או אפס מודעות, אבל בהחלט ניתן לומר שיש רמות שונות של מודעות וגם מטרות שונות להן נדרשת המודעות שלנו.