פוסטים אחרונים

כי אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל?

מהי בעצם משמעות המילה השימושית כל כך "אני", שאנחנו משתמשים בה. כל כך הרבה פעמים ביום?

הגדרת הזהות העצמית מושפעת משילוב בין תפישתנו הפנימית והסובייקטיבית את עצמנו, לבין מדדים אובייקטיביים וחיצוניים כמו גובה, משקל ותפקידים שאנו ממלאים. אנחנו