פוסטים אחרונים

"עקרון ההשתקפויות" - כלי עבודה תודעתי, פשוט ויעיל.


בואו ננסה לדמות את עצמנו עומדים על ראשו של הר ומתבוננים סביבנו. ודאי נראה מרחבים בעלי גבהים וצבעים שונים. תמונת הנוף הפסטורלית אשר מתגלה לעינינו מנוקדת בבתיו של כפר קטן וציורי. נמשיך להתבונן, וכעת נכוון משקפת אל הכפר הציורי שהבחנו בו קודם. נוכל לראות כי בתיו של הכפר בנויים בצפיפות, אולי אף נצליח לזהות צריח של כנסייה. כוונון נוסף של המשקפת יגלה בפנינו את צבעיהם של חלק מן הבתים ואולי אף את רחובו הראשי של הכפר.

כעת נחזור לענייננו. אפשר לדמות את תהליך ההתפתחות של התודעה האנושית כמו אל אותה משקפת. ככל שהיא מכווננת יותר, כך היא מאפשרת לנו לראות טוב יותר מציאות אשר טרם ראינו קודם. באותו האופן בדיוק כוונון התודעה מאפשר לנו התבוננות מדוקדקת יותר ויותר במציאות וב