פוסטים אחרונים

הכול קשור בנו ולכן, זאת יכולה להיות מתנה גדולה


ושוב אני מתחילה באמירה המוכרת - הכול בעולמנו אנרגיה, גם אנחנו הננו אנרגיות אלקטרומגנטיות ועל כן ועל כן אנחנו כפופים לחוק הקוסמי "דומה מושך דומה". אמנם נדמה לנו שקיימת נפרדות – דואליות, ביננו לבין אחרים או ביננו לבין העולם שמחוץ לנו, אך למעשה נפרדות היא אשליה תפישתית וכל אנרגיה שנמשכת אל חיינו יש לה באופן כלשהו, תדר דומה לזה שלנו.

סביב כל אחד מאתנו מתקיים שדה אנרגטי, וממש באותו אופן, מתקיים שדה אנרגטי סביב כל האנשים שבחיינו. היות ואנרגיה היא תמיד בתנועה הרי ששדה האנרגיה סביבנו מתערבב עם זה של אחרים. במילים אחרות ניתן להעז ולומר שבנקודות מסוימות אנו משיקים עם אחרים רמה ש"אני הוא אחר". הכרה זאת מתייחסת לכך שכול אינטראקציה עם אדם כלשהו, או כל אירוע או סיטואציה בחיי - הם היבט מסוים שלי, כלומר הכול קשור בי ומהדהד באופן הולם אליי. הדמות שבמראה המסקנה הבלתי נמנעת עבורי היא שניתן לדמות את מער