פוסטים אחרונים

האם אני משפיע? או בעצם בלי לשים לב, אני בדיוק ההיפך - מושפע?