פוסטים אחרונים

אני משפיע משמע אני קיים?אם יש משהו שמצליח לחזק את תחושת הערך ותחושת השייכות שלנו, זאת היכולת שלנו להשפיע.

כשאנחנו אומרים משהו או עושים משהו ורואים שהצד השני מתייחס לדברינו, או לקח את הדברים שלנו לתשומת ליבו ואפילו שינה משהו בתוכו, זה אחד הדברים שמקפיץ גבוה גבוה את "מד הערך העצ